บริการแนะแนวการศึกษาและแนะนำหลักสูตร ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

       เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ นางสาวจันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมให้บริการแนะแนวการศึกษาและแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา ให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ…

Continue Readingบริการแนะแนวการศึกษาและแนะนำหลักสูตร ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

บริการแนะแนวการศึกษากับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 รศ.ดร.ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการ ศวช. มสธ. นนทบุรี ได้มอบหมายให้ นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายฯ และ นางสาวชนัดดา ดำเนินผล นักวิชาการศึกษา ให้บริการแนะแนวการศึกษากับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีผู้ต้องขัง เข้าร่วมกิจกรรม…

Continue Readingบริการแนะแนวการศึกษากับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี