แนะแนวศึกษาต่อ และให้คำปรึกษาทางการเรียนกับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการ ศวช. มสธ. นนทบุรี มอบหมายให้นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ศวช. มสธ. นนทบุรี ไปแนะแนวศึกษาต่อกับ มสธ. และให้คำปรึกษาทางการเรียนกับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม…

Continue Readingแนะแนวศึกษาต่อ และให้คำปรึกษาทางการเรียนกับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม